PRISER - PADEL

Alla tider bokas på Matchi.se. På bana 1 bokas det med 1 tim. och på bana 2 med 1,5 tim.


Löstimmar Maj – Aug

Medlemmar  240 kr/tim.

Icke-medlemmar 400 kr/tim.


Löstimmar Sept – April

Medlemmar 120 kr/tim.

Icke medlemmar 200 kr/tim.


Hyra rack 40 kr/timme