Valberedning 2023

 

 

Valberedningens förslag till Årsmötet i Pixbo Tennisklubb 2023

Styrelsens nuvarande sammansättning

Valda till år 2023 är Jonas Cronander, Olof Roth, Paula Boman och Petra Tedroff, samtliga till förfogande för

omval och Mattias Gustavsson, kandiderar inte för omval

Valda till år 2024 är Else Vestlund, Peter Andersson

 

Suppleanter

Valda till år 2023 är Björn Widén, Anna-Lena Larsson samtliga till förfogande för omval och Fredrik Stig

kandiderar inte för omval

Förslag till val av ny styrelse

I sitt beslut har valberedningen tagit hänsyn till kompetens och erfarenhet, samt skapande av en bra

gruppdynamik. Därefter har bedömningen gjorts att följande förslag till nomineringar, samt ledamöter med

kvarvarande mandattid, tillsammans på bästa sätt för Pixbo Tennis kommer att fungera som styrelse under det

kommande året.

 

En enig valberedning föreslår:

Omval av

Jonas Cronander, att väljas som ordförande på ett år

Olof Roth, Paula Boman och Petra Tedroff, att väljas som ledamöter på två år

Nyval av

Fredrik Stig, att väljas som ledamot på två år

Fyllnadsval av

Johanna Cederfelt, att väljas som ledamot på ett år

Suppleanter

Björn Widén, Anna-Lena Larsson och Fredrik Stahre att väljas på ett år

 

Revisionsbyrå

Valda till år 2023 Jakob Knagenhjelm och Torbjörn Rudmark, revisorer och Niclas Berg, revisorsuppleant står

till förfogande för omval

Förslag till val av Revisionsbyrå

Omval av

Jakob Knagenhjelm och Torbjörn Rudmark, revisorer och Niclas Berg, revisorsuppleant, att väljas på ett år

Valberedningens nuvarande sammansättning

Johan Broström, sammankallande, Patrik Hjelte, samtliga till förfogande för omval och Johanna Cederfelt,

kandiderar inte för omval

Göteborg den 14 november 2023

Johan Broström

Valberedningens sammankallande i Pixbo Tennis

Förslag till valberedning på ett år

Johan Broström, sammankallande, Patrik Hjelte och Annelie Stahre